Obecnie zdajemy sobie sprawę z tego, że wyróżnienie się na rynku pracy wymaga ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. Kilkudniowe kursy często okazują się niewystarczające i nie pozwalają na zdobycie wystarczających kompetencji. Alternatywą są wtedy studia podyplomowe.

Taki rodzaj kształcenia jest wygodnym sposobem na połączenie pracy zawodowej z kształceniem. Zjazdy odbywają się w wybrane weekendy, co pozwala skutecznie odseparować naukę od pracy zawodowej. Dodatkowe kompetencje są pożądane w wielu branżach, szczególnie jeśli dążymy do posiadania specjalizacji w jakiejś dziedzinie. Dotyczy to zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego.

Dobrym przykładem będą tutaj studia podyplomowe dla urzędników. Składa się na nie szeroki wybór kierunków takich jak: administracja i zarządzanie publiczne, administracja samorządowa, kadry i płace w firmie, czy prawo zamówień publicznych. Konkretna i aktualna wiedza pozwala zdobyć umiejętności faktycznie poszukiwane przez pracodawców i przez nich cenione. Szczególnie dla osób pracujących w administracji są one często koniecznością do zdobycia awansu zawodowego.

Nowoczesne kształcenie przyświeca Centrum Kształcenia Podyplomowego i Rozwoju Biznesu w Łodzi. Innowacyjne podejście do nauczania polega na umiejętnym łączeniu wiedzy teoretycznej z ćwiczeniami praktycznymi. Wszystko odbywa się pod okiem doświadczonych ekspertów w swojej dziedzinie. Większość zajęć odbywa się w trybie łączonym, to znaczy 25% zajęć odbywa się stacjonarnie, a 75% w trybie online.

Zajęcia na platformie e-learningowej to nowoczesny sposób przekazywania wiedzy, który umożliwia wykonywania zadań z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie. Siedzibą studiów jest znana i renomowana Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi.

Ze względu na weekendową formułę studiowania kolejnym kryterium, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze uczelni, jest miasto, w którym się ona znajduje. Warto zwrócić uwagę na Łódź-studia podyplomowe w tym mieście niosą ze sobą korzyści biznesowe.

Sylabusy powstają zgodnie z realnymi wymogami rynku pracy. Centrum Kształcenia Podyplomowego i Rozwoju Biznesu w Łodzi ściśle współpracuje z pracodawcami i firmami po to, aby zapewnić swoim słuchaczom wysoką jakość edukacji. Już dziś odkryj korzyści, jakie niosą ze sobą studia podyplomowe!

W jaki sposób podnosić swoje kwalifikacje nawet jeśli pracujesz na pełnym etacie?
Rate this post

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here